La ferreteria Can Gallart la va fundar l’any 1948 en Josep Gallart i Forest (l’avi pepitu com se’l coneix a la família), un emprenedor l’ofici del qual havia estat manyà i que aviat seria conegut al poble per la seva meticulositat.

En principi Can Gallart servia a la indústria, tal com corresponia a una ciutat com Calella on el sector tèxtil hi tenia una forta implantació. Era la típica botiga de ferreteria amb mil calaixets, cada un dedicat a una mida específica de cargol o a un tipus d’artilugi de ferro. Però amb el pas del temps, l’arribada del turisme, el canvi de costums i la pujada del nivell de vida, l’establiment va anar obrint el seu ventall cap al parament de la llar: vaixella, cristalleria i fins i tot… nines.

Als anys 70 es produeix el primer canvi generacional i en Josep Maria Gallart pren la responsabilitat del negoci i comença un canvi important a l’estructura de la botiga: els calaixos desapareixen, s’amplia i es modernitza. S’arriben a acords amb cooperatives de compra de subministraments per aconseguir millores amb l’economia d’escala, l’ampliació del ventall de productes i l’agilitat en el servei.

A finals dels anys 90, en Josep Maria Gallart i Andreu, fill de l’anterior i actual responsable, comença a treballar i acaba susbtituint-lo quan aquest ha de deixar la direcció per motius de salut l’any 2015.

La Ferreteria Gallart està en procés continu d’expansió i de creixement. Ara mateix té tres botigues a Calella especialitzades respectivament en ferreteria, pintura i decoració i parament de la llar, situades totes elles a poca distància en un dels eixos comercials més dinàmics del Calella.

Ferreteria Gallart