Viatges Tauro SL va ser creada l’any 1971 per Jose Mª Hernandez amb àmplia experiència en el sector i Marie France Jugla, membre d’una important família de viticultors francesos del Medoc.
Des dels seus inicis ha estat una empresa de caràcter familiar amb un producte especialitzat dirigit a la satisfacció de les necessitats del client i buscant establir vincles professionals amb tour-operadors i agències europees amb qui compartir una mateixa filosofia del turisme basada en l’honestedat, responsabilitat, flexibilitat i disponibilitat. En els anys 70 va signar un contracte amb els ferroviaris italians convertint-se en una de les agències pioneres a portar italians cap a Espanya.

Aquesta tasca pionera va ser reconeguda per la Generalitat de Catalunya l’any 1.994 atorgant-los Diploma Turístic de Catalunya.

A principis del segle XXI es produeix la jubilació del Sr. Hernandez i la Sra. Jugla, iniciant-se un canvi generacional passant la gestió a la segona generació encapçalada pel Sr. Juan Hernández Gasch (actual gerent), economista especialitzat en turisme que ha desenvolupat la seva carrera professional a Viatges Tauro on ja era els últims anys responsable del mercat italià i amb la incorporació de Marc Moreno Wolter (Tècnic Turístic en relacions Internacionals) professional de reconegut prestigi dins el sector i amb una àmplia experiència en el turisme centreeuropeu.

Viajes Tauro